Thursday, 29/10/2020 - 15:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cúc Đường

KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra cuối học kì II, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG TH CÚC ĐƯỜNG

Số: 45/KH-THCĐ

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                               Cúc Đường, ngày 15 tháng 6 năm 2020

    
  
    
    

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra cuối học kì II, năm học 2019 - 2020

 
 

 

 

Căn cứ hướng dẫn số 681/HD-PGDĐT, ngày 06/9/2019 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 91/KH-THCĐ, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của trường Tiểu học Cúc Đường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-THCĐ, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của trường Tiểu học Cúc Đường về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Cúc Đường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II, năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học trong năm học 2019 - 2020.

- Giúp cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá năng lực học tập của học sinh và kết quả giảng dạy của giáo viên.

B. NỘI DUNG

1. Đối tượng

- Học sinh trong toàn trường: 253/253 em.

2. Tổ chức kiểm tra:

a) Ra đề:

Các môn có bài kiểm tra theo quy định, giáo viên ra đề (đảm bảo 4 mức theo chỉ đạo của ngành) kèm ma trận, đáp án gửi file mềm cho chuyên môn duyệt và in, phô tô đề (Thời gian gửi trước 22/6/2020).

b) Thời gian kiểm tra:

- Các môn ít tiết không có bài kiểm tra theo TT 22/2016, giáo viên tiến hành kiểm tra học sinh theo nội dung học tập trong năm học, chủ yếu trong học kì II. Tổng kết môn học cụ thể đối với mỗi học sinh để động viên các em cố gắng, phát huy trong những năm học tới (Tránh tình trạng học sinh không biết mình học tập môn học đó như thế nào mà vẫn hoàn thành và HTT). Thời gian kiểm tra, tổng kết từ 25/6/2020 - 30/6/2020.

- Các môn ít tiết có bài kiểm tra theo TT 22/2016 (Khoa học; Lịch sử và Đại lí; Tin học; Ngoại ngữ, tiến hành kiểm tra theo thời khóa biểu (trong thời gian từ ngày 25 - 30/6/2020). Giáo viên tự chấm điểm và tổng hợp, cập nhật hồ sơ, nhập trên hệ thống Smas.edu.vn (GV chuyên gửi bản in kết quả nhận xét, đánh giá cho GVCN vào sổ Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục).

- Môn Toán và Tiếng Việt:

+ Các lớp 1, 2, 3, 4: Kiểm tra vào sáng thứ Sáu, ngày 26/6/2020.

+ Lớp 5: Kết hợp cùng giáo viên trường THCS Cúc Đường coi kiểm tra vào sáng thứ Năm, ngày 02/7/2020. Buổi chiều chấm tập trung có sự phối hợp của Giáo viên trường THCS Cúc Đường (lịch của Phòng GD&ĐT).

* Thứ tự các môn kiểm tra khối 1- khối 4:

+ Môn Toán: Tiết 1

+ Môn Tiếng Việt: Kiểm tra viết: Tiết 2; Kiểm tra đọc hiểu: Tiết 3; Kiểm tra đọc thành tiếng: Tiết 4.

(Đối với lớp 5, theo lịch của Phòng GD&ĐT)

c) Phân công coi kiểm tra (sáng ngày 26/6/2020 các lớp 1,2,3,4; sáng 02/7/2020 lớp 5)

Lớp

GV coi, chấm

Ghi chú

1A

Hoàng Thị Bích Huệ + Nông Thị Luyện

 

 

 

 

 

Ngày 26/6/2020

1B

Vũ Hồng May + Đặng Thị Thảo

1C

Trần Thị Én + Hoàng Thị Bình

2A

Nguyễn Thanh Nga

2B

Đặng Thị Tân

2C

Hoàng Chi Chi + Đ/c Lương Thị Kim Mau

3A

Lê Thị Thủy

3B

Phùng Thị Thương

4A

Hoàng Thị An

4B

Lưu Thị Việt Trinh

5A

Hoàng Thị An + 1 GV THCS

 

Ngày 02/7/2020

5B

Lưu Thị Việt Trinh + 1 GV THCS

d) Chấm bài

- Các môn ít tiết giáo viên tự chấm, tổng hợp và gửi kết quả cho GVCN, báo cáo chuyên môn, nhập thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu....

- Môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2,3,4: Chấm chéo bài tập trung chiều 26/6/2020 (Giáo viên coi sẽ trực tiếp chấm và trao đổi cùng GVCN trong trường hợp cần thiết). Nộp tổng hợp kết quả kiểm tra vào ngày 01/7/2020.

- Môn Toán, Tiếng Việt lớp 5: Phối hợp cùng giáo viên trường THCS Cúc Đường chấm từ 14 giờ 00 phút ngày 02/7/2020. Nộp tổng hợp kết quả kiểm tra vào ngày 03/7/2020.

Lưu ý: - Đề kiểm tra các môn được nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 22/6/2020. Vì vậy các đc tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề đảm bảo theo quy định và duyệt trước khi gửi chuyên môn. Chuyên môn sẽ duyệt trước khi gửi PGD.

  • Ngày 26/6/2020, khối 1-4 kiểm tra, học sinh khối 5 ôn tập tại nhà.
  • Trong các ngày kiểm tra, giáo viên chuyên đến trường làm hồ sơ cá nhân.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Cúc Đường. Đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên và học sinh tổ chức thực hiện. Đề nghị Trường THCS Cúc Đường cử giáo viên phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Trường THCS Cúc Đường;

- Các Tổ chuyên môn;

- Trang thông tin của trường;

- Lưu: VT, CM (2 bản).

 

 

                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Viết Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 58
Tháng 10 : 299
Năm 2020 : 3.320