Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Võ Nhai về hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng, hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2018 thầy và trò Trường TH Cúc Đường long trọng tổ chức lễ khai giảng ...