Thursday, 11/08/2022 - 02:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cúc Đường

Tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTG, Hướng dẫn giảng dạy sách bác Hồ, sách kỹ năng sống

Thực hiện Kế hoạch 687/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTG ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kết luận số 709/PGDĐT, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai, Thông báo kết luận Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh năm học 2017-2018. Trường TH Cúc Đường xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn vào ngày 9/10/2017

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG TH CÚC ĐƯỜNG

Số: 107/KH-THCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cúc Đường, ngày06 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện

Quyết định 1501/QĐ-TTG, Hướng dẫn giảng dạy sách bác Hồ,

sách kỹ năng sống

 

Thực hiện Kế hoạch 687/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTG ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống  cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kết luận số 709/PGDĐT, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai, Thông báo kết luận Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh năm học 2017-2018. Trường TH Cúc Đường xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Qua nghiên cứu tài liệu và sự hỗ trợ của giáo viên đã tập huấn tại Phòng GD&ĐT ngày 03-04/10/2017, cán bộ, giáo viên có nhận thức sâu sắc về vai trò của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Từ đó xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh mtj cách thiết thực, cụ thể.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Hình thức tổ chức

- Tổ chức tập huấn toàn trường dưới sự điều hành của các đồng chí đã tập huấn tại Phòng GD&ĐT.

- Giáo viên toàn trường tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay, sổ ghi chép,….

2. Thời gian- địa điểm tổ chức

- Thời gian: Chiều ngày 09/10/2017 (từ 13h30’ – 17 h 00’);

- Địa điểm: Tại phòng họp trường Tiểu học Cúc Đường.

3. Phân công thực hiện

- Giáo viên được phân công làm báo cáo viên:

+Đ/c Nguyễn Viết Phi: Hướng dẫn dạy Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh; Giảng dạy bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống.

+ Đ/c Hoàng Ngọc Tuyên: Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

- Tổ Văn phòng chuẩn bị các điều kiện về CSVC, nước uống, máy chiếu, phô tô tài liệu, …

Trên đây là kế hoạch tổ chức huấn triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTG, Hướng dẫn giảng dạy sách bác Hồ, sách kỹ năng sốngcủa trường Tiểu học Cúc Đường. Đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng;

- Các tổ chuyên môn, tổ VP;

- Lưu CM.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Viết Phi

 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 08 : 141
Năm 2022 : 10.440